Efekt Matyldy

Od wieków systematycznie wykreśla się z kart historii dokonania kobiet. Nie pokazuje się ich zasług, kobiety są dużo rzadziej cytowane w publikacjach naukowych. Dzieła artystyczne tworze przez kobiety, są nierzadko podpisywane
przez mężczyzn, ich mężów czy braci. Periodyki pomijają kobiety w rankingach osiągnięć. W szkołach kładzie się dużo większy nacisk na o dokonaniach mężczyzn podważając osiągnięcia naukowe kobiet. Wiele znich zostaje sprowadzonych do roli kochanek, jak choćby Eugenia Lewicka, która była prekursorką medycyny sportowej w Polsce. Została jednak zapamiętana jako przyjaciółka Józefa Piłsudskiego. Nikt nie pamięta, że to dzięki temu, że była już znana Marszałek zwrócił się ku niej.
W niektórych przypadkach ich osiągnięcia są dewaluowane do roli mitu.

Kontakt

52 328 19 53
 

Fundacja Galeria Inspiracji:
KRS - 0000847325
REGON - 38636196000000 
NIP - 9532777001

galeriainspiracjifundacja@gmail.com