Wolontariusze mogą pracować na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego oraz instytucji publicznych,  z wyłączeniem prowadzonej w tych organizacjach/ instytucjach działalności gospodarczej. Wolontariusze nie mogą pracować na rzecz podmiotów gospodarczych oraz uczestniczyć w prowadzonej przez podmioty publiczne działalności gospodarczej np. gospodarstwa pomocnicze ministerstw, drukarnia urzędu miasta, która jest prowadzona w formie…
Wróć

Kontakt

52 328 19 53
 

Fundacja Galeria Inspiracji:
KRS - 0000847325
REGON - 38636196000000 
NIP - 9532777001

galeriainspiracjifundacja@gmail.com