Istota wolontariatu

Wolontariusze mogą pracować na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego oraz instytucji publicznych,  z wyłączeniem prowadzonej w tych organizacjach/ instytucjach działalności gospodarczej. Wolontariusze nie mogą pracować na rzecz podmiotów gospodarczych oraz uczestniczyć w prowadzonej przez podmioty publiczne działalności gospodarczej np. gospodarstwa pomocnicze ministerstw, drukarnia urzędu miasta, która jest prowadzona w formie…

Wolontariusze mogą pracować na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego oraz instytucji publicznych,  z wyłączeniem prowadzonej w tych organizacjach/ instytucjach działalności gospodarczej.

Wolontariusze nie mogą pracować na rzecz podmiotów gospodarczych oraz uczestniczyć w prowadzonej przez podmioty publiczne działalności gospodarczej np. gospodarstwa pomocnicze ministerstw, drukarnia urzędu miasta, która jest prowadzona w formie działalności gospodarczej.

Czym może zajmować się wolontariusz:

• opieka nad chorymi czy niepełnosprawnymi
• opieka nad dziećmi, osobami starszymi
• zbieranie pieniędzy: np. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
• zbieranie podpisów np. Amnesty International
• ratowanie życia: GOPR, WOPR, OSP
• praca biurowa w organizacji
• przeprowadzanie szkoleń, spotkań,
• udzielanie informacji, specjalistycznych porad
• organizowanie imprez, wyjazdów
• realizacja własnych pasji i zainteresowań we współpracy z innymi

Kto może zostać wolontariuszem???

Potencjalnym wolontariuszem jest KAŻDY, kto chce pozytywnie działać i jest świadomy oczekiwań stawianych wobec jego osoby przez odbiorców jego aktywności społecznej.

Czy wolontariuszem może być osoba niepełnoletnia?

Tak, jeśli otrzyma zgodę opiekunów prawnych na działalność wolontarystyczną.

Czy wolontariuszem może być osoba niepełnosprawna psychicznie lub fizycznie?

Tak

Wolontariuszem może być każdy, jednak z zastrzeżeniem,
że nie każdy wszędzie !

EUROPEJSKA KARTA WOLONTARIUSZA głosi:

WOLONTARIAT JEST SZANSĄ DLA KAŻDEGO NIEZALEŻNIE OD PŁCI, RASY, NARODOWOŚCI, WYZNANIA, PRZEKONAŃ POLITYCZNYCH, WIEKU CZY STANU ZDROWIA, KAŻDY MA PRAWO BYĆ WOLONTARIUSZEM.

WOLONTARIAT DAJE SZANSĘ WYKORZYSTANIA WŁASNYCH UMIEJĘTNOŚCI I DOŚWIADCZEŃ, ROZWINIĘCIA ZAINTERESOWAŃ, ZDOBYCIA DOŚWIADCZENIA W NOWYCH DZIEDZINACH, WYWARCIA WPŁYWU NA ZMIANY SPOŁECZNE I MOŻLIWOŚĆ ZAANGAŻOWANIA SIĘ.

Korzyści z bycia wolontariuszem:

* rozwijanie posiadanych umiejętności ,
* odkrywanie nowych talentów,
* nawiązywanie nowych znajomości i przyjaźni,
* odkrywanie poczucia sensu pomagania innym,
* uzyskanie poczucia satysfakcji,
* pojawienie się w cv ważnej pozycji: byłem/am wolontariuszem /ką,
* ciekawe i twórcze spędzenie wolnego czasu.

Ponadto, wolontariat jest ważny ponieważ:

* uczy wrażliwości na drugiego człowieka,
* pomaga przetrwać okres bezrobocia,
* jest dobrym przygotowaniem do przyszłej pracy ,
* daje możliwość oderwania się od monotonii codziennego życia,

Kontakt

52 328 19 53
 

Fundacja Galeria Inspiracji:
KRS - 0000847325
REGON - 38636196000000 
NIP - 9532777001

galeriainspiracjifundacja@gmail.com