Wolontariat - definicja

Wolontariat jest dobrowolnym, świadomym i nieodpłatnym działaniem (pracą) na rzecz ludzi spoza kręgu rodzinnego i koleżeńskiego. Wolontariusz nie może świadczyć usług na rzecz firm, ani osób indywidualnych prowadzących działalność gospodarczą. Słowo wolontariat pochodzi od łacińskiego słowo voluntas oznaczającego wolną wolę, w języku angielskim volunteering oznacza zgłaszanie się na ochotnika. Dobrowolnym ochotnikiem czyli inaczej mówiąc – wolontariuszem może

Wolontariat jest dobrowolnym, świadomym i nieodpłatnym działaniem (pracą) na rzecz ludzi spoza kręgu rodzinnego i koleżeńskiego. Wolontariusz nie może świadczyć usług na rzecz firm, ani osób indywidualnych prowadzących działalność gospodarczą.

Słowo wolontariat pochodzi od łacińskiego słowo voluntas oznaczającego wolną wolę, w języku angielskim volunteering oznacza zgłaszanie się na ochotnika.

Dobrowolnym ochotnikiem czyli inaczej mówiąc – wolontariuszem może zostać każdy. Musi on spełniać specjalne wymagania jedynie w przypadku powierzenia mu zadań, do których wykonywania przepisy wymagają szczególnych kwalifikacji. Niepełnoletni potrzebują natomiast pisemnej zgody opiekuna prawnego.

Wolontariat przyno

si korzyści nie tylko beneficjentom (osoba czerpiąca zyski, profity z czegoś). Dla wolontariuszy jest to również szansa zdobycia często pierwszych doświadczeń zawodowych, nabycia umiejętności pracy w zespole, co jest dobrze postrzegane przez potencjalnych pracodawców. Działanie na rzecz innych otwiera także drogę do poznania samego siebie, a także zawarcia nowych znajomości czy nawet przyjaźni. To także szansa na inne spojrzenie na otaczającą rzeczywistość. Przede wszystkim jednak wolontariat jest okazją do zrobienia czegoś dobrego dla drugiego człowieka, co już samo w sobie jest stanowi olbrzymią satysfakcję.

Kontakt

52 328 19 53
 

Fundacja Galeria Inspiracji:
KRS - 0000847325
REGON - 38636196000000 
NIP - 9532777001

galeriainspiracjifundacja@gmail.com