Mentor dziecięcy

Rok 2007- 2009 Mentor Dziecięcy – Projekt zakończony -R O Z P O R ZĄ D Z E N I E MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego nowy zawód – Opiekun dziecięcy – 2009 certyfikat MEN Cel projektu i zakładane rezultaty.

Rok 2007- 2009

Mentor Dziecięcy – Projekt zakończony

-R O Z P O R ZĄ D Z E N I E
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)
z dnia 23 grudnia 2008 r.
w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

nowy zawód – Opiekun dziecięcy – 2009 certyfikat MEN

Cel projektu i zakładane rezultaty.

 

Cel główny:

Przygotowanie kadry do profesjonalnej pracy i opieki nad dziećmi.

 

Rezultaty po zakończeniu projektu:

–   Profesjonalne przeszkolenie w zakresie rozwoju psychofizjologicznego dzieci. Pierwszej Pomocy oraz Prawidłowego odżywiania dzieci. Praca jest skierowana na otwarcie Mentorów na Dzieci w wieku 0 -15 roku życia.

–  Stworzenie miejsc pracy dla osób 35 +; (na zwalczanie istniejących nierówności pomiędzy kobietami i mężczyznami)

–  Wdrożenie standardów usług Mentorów dziecięcych

–  Wyposażenie uczestników projektu w profesjonalnie przygotowane materiały do wspierania rozwoju dzieci.

–  Przedstawianie wypróbowanych rezultatów wspierania rozwoju dziecka oraz kształtowania postaw sprzyjających tworzenia zrównoważonego społeczeństwa.

– Rozwiązanie dla placówek opiekuńczo wychowawczych, powstających nowych ośrodków psychoedukacyjnych

MD – projekt

 

 

 

Kontakt

52 328 19 53
 

Fundacja Galeria Inspiracji:
KRS - 0000847325
REGON - 38636196000000 
NIP - 9532777001

galeriainspiracjifundacja@gmail.com