Misja

Pomagamy osobom, które potrzebują pomocy, takim jak:

  • osoby starsze
  • osoby niepełnosprawne 
  • doświadczające przemocy
  • osoby po zdarzeniach traumatycznych

 

 

 

Misja Galerii Inspiracji

Przesuwamy horyzont możliwości, jesteśmy zaangażowanie na rzecz skutecznych, trwałych i pozytywnych rozwiązań.

Działamy na rzecz zmiany myślenia i zaangażowania się w kreatywne, pozytywne rozwiązania. Jesteśmy pewni, że nie ma człowieka, który przez swoje twórcze działania nie przyczynił się do zmiany siebie i swoje otoczenie. Każdy z nas jest odpowiedzialny za pozytywny świat.

Wizja Galerii Inspiracji

Współpraca z Galerią Inspiracji jest idealnym rozwiązaniem dla osób i firm, które chcą rozwijać się i odnosić sukces. Chcemy wspierać skuteczne porozumiewanie się oparte na języku serca. Wiedzę poszerzamy dzięki warsztatom oraz inicjatywom twórczym.

Realizujemy wizję przez:

  • Ludzi, którzy z nami współpracują i tych, których uwrażliwiamy.
  • Tworzenie długotrwałych relacji – tworzymy kluby twórczych inicjatyw.
  • Produkty – Tworzymy innowacyjne rozwiązania najwyższej jakości, umożliwiające przesuniecie horyzontu możliwości.
  • Twórczość – uczymy, czym jest twórczość i jak ją zaprzęgnąć do rozwiązywania sytuacji trudnych i bolesnych.
  • Kreatywność – jako wyznacznik przekraczania granic możliwości i zastałych poglądów.
  • Wartości – zawsze chcemy więcej dać niż się od nas oczekuje.

 

 

 

Kontakt

52 328 19 53
 

Fundacja Galeria Inspiracji:
KRS - 0000847325
REGON - 38636196000000 
NIP - 9532777001

galeriainspiracjifundacja@gmail.com