Fundacja

Fundacja Galeria Inspiracji powstała w roku 2007.

  • Fundacja powstała z potrzeby stworzenia możliwości uregulowania sytuacji prawno - społecznej związanej z zawodami opiekunka dziecięca oraz opiekun osób starszych.
  • Efektem naszych działań są zawody certyfikowane przez MEN.
  • Nasze działania są skierowane na wzmacnianie pozytywnych postaw i wszystkie projekty są nastawione na uczenie, wzmacnianie tego co pozytywne i silne w każdym człowieku.
  • Skupiamy się na tym, co możemy zyskać z budowania kapitału społecznego.

Fundacja Galeria Inspiracji:
KRS - 0000847325
REGON - 38636196000000 
NIP - 9532777001

Kontakt

52 328 19 53
 

Fundacja Galeria Inspiracji:
KRS - 0000847325
REGON - 38636196000000 
NIP - 9532777001

galeriainspiracjifundacja@gmail.com