Zrealizowane projekty

<< <  Strona 2 z 2

 
Konkurs Piosenki 2010
 
Rok 2007- 2009 Mentor Dziecięcy – Projekt zakończony -R O Z P O R ZĄ D Z E N I E MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego nowy zawód – Opiekun dziecięcy – 2009 certyfikat MEN Cel projektu i zakładane rezultaty.

Kontakt

52 328 19 53
 

Fundacja Galeria Inspiracji:
KRS - 0000847325
REGON - 38636196000000 
NIP - 9532777001

galeriainspiracjifundacja@gmail.com